Ons Corona-beleid


We leven in een tijd waarop we extra voorzichtig moeten omspringen met onze klanten. 

Natuurlijk houden wij ons aan de corona-richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM. Omdat ons werk niet goed uit te voeren is met een mondkapje zullen wij die niet aldoor op hebben. Daarom vragen wij onze klanten om, tijdens onze werkzaamheden, in een andere ruimte te verblijven. Zo is de kans op besmetting het kleinst en kunnen wij onze klanten in deze rare tijden toch helpen om hun wensen te realiseren.